Doktor24

 
 

För att särskilja Doktor24’s kommunikation från andra aktörer, tog Think fram idéer som skulle ligga till grund för den rikstäckande etableringskampanjen. Målet var att förmedla enkelheten med appen och etablera varumärket som fokuserar på människor och deras vardag snarare än på läkarna i kommunikationen. Med värme och lättillgänglighet som utgångspunkt skapades innehåll som togs ut i en rad olika format och ytor.

 
 
Simon Madeling