CASE 

Tänket innanför boxen - och tänket utanför.