Varumärken måste definiera sin strategi för onlinevideo - och det snabbt

Utdrag ur TVNyheternas Fredagsintervju med Think Agencys Magnus Zaar

- Vi startade för ett drygt år sedan och har växt snabbt. Vårt strategifokus ligger fast och där skiljer vi oss från de flesta andra, men skillnaden är att vi också byggt upp ett eget produktionsben. Det är ett naturligt steg när vi jobbat tätt med en kunds onlinevideostrategi. Vi bevisar att det vi säger i strategin också håller i verkligheten.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

- Just nu är det mycket strategikonsulting, men också mycket sälj. Det finns väl snart inte ett företag som inte vill hitta sin position och sitt utryck inom rörlig bild. Sen har jag också varit runt och pratat mycket på temat "Do we really need to do video?". I fjol blev det allt från New York, Cairo, Wien - och Malmö...

Den rörliga bilden är det nya språket har SVT:s vd Hanna Stjärne sagt. Och det verkar passa in i den strategi som Think Agency följer.

- Så är det. Förflyttningen mot rörlig bild handlar inte bara om content eller om reklam. Utan om sättet vi kommunicerar och interagerar online. Det kommer att handla lika mycket om YouTube och Facebook som om din kundtjänst, din interninformation, ditt sätt att interagera och kommunicera.

Har de stora mediehusen förstått onlinevideo?

- Alla de stora aktörerna har verkligen förstått vikten av den här förflyttningen. Och alla har sina angreppssätt och sina strategier. Men det är ett landskap i ständig förändring. Och snabbt går det. 

På vilket sätt blir onlinevideo en egen produkt?

- I takt med att företag kan bli - och blir - egenutgivare kommer många att inse att video faktiskt kan bli mycket mer än en kommunikationsform, att video till och med blir en möjlighet att skapa en produkt online, inte minst för företag vars produkt är rent fysiskt och inte digital. Men det gäller att röra sig ganska snabbt inom det området. Positionerna är inte obegränsade.

Hur bör ett företag eller mediehus tänka för att sticka ut i mängden? Finns där gemensamma nämnare eller helt olika utgångspunkter?

- Det känns som att det handlar om att utgå från sin egen verklighet och att hitta en process och metod och ett uttryckssätt som passar företaget och som hjälper till att nå mål. Snarare det, än att försöka kopiera det alla andra gör.